Instagram
   
Aktualnosti
  

TZ GRADA VINKOVACA SUDJELOVALA NA SUSRETU „ROUTES4U“ DUNAVSKE I JADRANSKO – JONSKE REGIJE

17.10.2019 - 30.11.2019
TZ grada Vinkovaca je nakon višemjesečne suradnje te nakon dugogodišnje komunikacije na temu rimskoga nasljeđa, pozvana prisustvovati na osnivanju nove rute pri EU odnosno Vijeću Europe u Beču 14. i 15. listopada 2019. godine.
Na susretu koji je okupio zainteresirane zemlje i konkretne partnere sa jadransko jonskoga te dunavskoga područja, među kojima je i TZ grada Vinkovaca, riječi je bilo o formiranju krovne rute „Romane heritage route“ te o ruti Željeznoga doba i ruti svetih Ćirila i Metoda.
Prema ranije iskazanom interesu za partnerstvo na ruti rimskoga nasljeđa, zastupnica TZ grada Vinkovaca, direktorica Martina Matković, prezentirala je dosadašnje napore u edukaciji, promociji i kreiranju sadržaja na temu rimskoga carstva koje posljednjih godina realizira TZ grada Vinkovaca u suradnji s Gradskim muzejom Vinkovci. Na sastanku je dan prikaz potrebnih koraka za certificiranje rute te su definirani partneri.  
Početak je ovo zaista novoga smjera u razvoju kulturne ponude grada Vinkovaca koju ćemo staviti u funkciju turizma kroz različite projekte koje se nadamo realizirati.
 
 
Povratak na listu