Instagram

Interaktivna karta

  •  Smještaj
  •  Restorani
  •  Rekreacija
  •  Putničke agencije
  •  Suveniri

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.