Instagram
   

Arhitektura

Vinkovci pripadaju grupi gradova sjevernohrvatskoga područja koji se odlikuju vrlo znakovitim graditeljskim osobitostima. Arhitektonska je struktura grada rezultat povijesnih etapa kroz koje je taj prostor prolazio, kao i različitih gospodarskih i graditeljskih utjecaja te ekonomske i financijske snage njegovih stanovnika. To je grad s vrlo bogatom graditeljskom baštinom. Vinkovci su danas prostorno velik grad u čijoj se strukturi uočava nekoliko većih trgova i glavnih, dugih uličnih pravaca koji su bili osnovica urbanog razvitka.

Na taj način Vinkovce obilježava i nekoliko većih parkova i zelenih javnih površina te niz jasno prepoznatljivih planski suvremenih gradskih četvrti ili naselja. Premda su za vrijeme ratova, posebice Domovinskoga rata, doživjele velika razaranja i oštećenja većina je zgrada spomeničke vrijednosti obnovljena, a središnji dio Vinkovaca čini se ljepšim i uređenijim no ikada ranije. Središnji trg s izrazitim obilježjima baroknog urbanizma, i obodnim dijelovima koji ga zatvaraju, predstavlja prostor visoke kulturno-povijesne, urbanističke, arhitektonske, stilske i estetske vrijednosti Vinkovaca.
Unutar spomenutoga urbanog sklopa prostire se gradski park koji je nastao za vrijeme općinskog načelnika Adolfa Albrechta 1868. godine, tako da su na mjestu vojničkoga „Paradier platza“ posađena stabla. U samom se središnjem dijelu, skoro od nastanka parka, nalazi spomenik Svetoga Trojstva.
U vrijeme načelnika Nikole Jankovića park je proširen i uređen u francuskom stilu. Župna je crkva izgrađena 1777. godine u baroknom stilu, a suvremeni je izgled dobila početkom 20. stoljeća.

Zgrada je Brodske imovne općine oblikovana u secesijskom stilu i ima dva pročelja. Kraće je pročelje okrenuto prema trgu. Prvobitno se na tom mjestu nalazila samostojeća jednokatnica. Preuređenje i dogradnja zgrade, koja je 1873. godine prešla u vlasništvo uprave (direkcije) šuma Brodske imovne općine, započelo je 1909. godine i trajalo do 1912. godine. Konačni je oblik zgrada dobila oko godine 1916. Iznad ulaznih vrata, u središnjem dijelu atike, nalaze se reljefni ukrasi koji simboliziraju značenje šuma i šumarstva u ovome kraju. Ispod čelnog tornjića postavljena je spomen-ploča Josipu Runjaninu, skladatelju hrvatske nacionalne himne, Lijepe naše. Tornjići, kosi krovovi i drugi ukrasi postali su prepoznatljivi simboli grada.
Na zapadnom se dijelu trga nalazi zgrada današnjega Gradskog muzeja Vinkovaca.

Gradnja katnice s prepoznatljivim svodovima započela je oko 1776. godine. Ona predstavlja jednu od najstarijih zgrada u Vinkovcima. Građevina je sagrađena u duhu vojnokrajiškog baroknog graditeljstva. Gimnazijska zgrada dominira istočnim dijelom trga. Ta je visoka dvokatnica sagrađena godine 1879. za stogodišnjicu postojanja gimnazije u Vinkovcima.

Autor teksta: mr.sc. Vladimir Ćirić