Instagram
   

Prirodna i geografska obilježja

Grad Vinkovci nalazi se na krajnjem sjeveroistoku Hrvatske, između Dunava i Save, smješten uz rijeku Bosut. Grad i njegovo šire područje smješteno je na 78-125 m nadmorske visine s površinom od 102.805 ha, od čega 60.623 ha oranica i 29.149 ha pretežito hrastovih i jasenovih šuma, s blagom kontinentalnom klimom.

Prostire se uz Bosutsku nizinu te autoput i željezničku prugu, koji spajaju Zapadnu Europu s Dalekim istokom te Srednju Europu s izlaskom na Jadransko more. Grad ima znatne i kvalitetne prirodne resurse i razvijenu infrastrukturu te se po tome vidi da je gospodarski i strateški značajno hrvatsko područje. Sve je to rezultiralo tradicionalnom ratarsko-stočarskom proizvodnjom i razvijenim šumarstvom, razvitkom industrije i trgovine te konačno veoma bogate tradicionalne kulture. Grad se Vinkovci može pohvaliti brojnom i raznovrsnom međunarodnom suradnjom. Počeci međunarodne suradnje datiraju iz razdoblja bivše općine Vinkovci, prije Domovinskog rata, kada su uspostavljeni i održavani odnosi s općinom Ohrid. Razdoblje je intenzivnijeg razvoja međunarodne suradnje počelo za vrijeme Domovinskog rata kada gradu Vinkovcima raznim humanitarnim akcijama pomažu brojni prijatelji iz inozemstva.

Završetkom ratnih razaranja i Domovinskog rata suradnja se između grada Vinkovaca i gradova Camponogare u Italiji te Kenzingena u Njemačkoj i formalno obilježila potpisivanjem sporazuma o suradnji. Održava se vrlo intenzivna i kvalitetna suradnja s gradom Široki Brijeg u Bosni i Hercegovini. Osim ovih gradova u novijem razdoblju uspostavljena je i održava se međunarodna suradnja sa susjedima iz Mađarske, s budimpeštanskim okrugom – Kobanayai.